Dagpenge regler - hvad er kravene?

Dagpengesatsen svarer til 90% af din løn. Dog er der et maksimumsbeløb og dette reguleres hvert år. Denne sats er i år 2011 766 kr. om dagen eller 16.597 kr. pr. måned. Dette er maksimumsatsen, og for at få denne udbetalt, skal du mindst have tjent 20.045 kr. om måneden før. Det er muligt at være på dagpenge i op til 2 år.

» Find en a-kasse og vær sikker, hvis du mister arbejdet. Se vores sammenligning af danske a-kasser her

Øvrige regler for at få dagpenge

For at få arbejdsløshedsdagpenge skal du:

  • være registreret som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter fra den første dag du er ledig
  • have været medlem af en a-kasse i mindst ét år
  • have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 52 uger inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret.
  • have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 34 uger inden for de sidste tre år, hvis du er deltidsforsikret.
  • have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i en tilsvarende periode
  • stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a. at du skal søge og kunne overtage arbejde.
  • Bekræfte jobsøgning hver uge på Jobnet.dk

Kilde: Borger.dk

» Stil et spørgsmål om a-kasser, dagpenge og arbejdsløshed i vores brevkasse